ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

 

Η ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΛ εφαρμόζει τα πλέον σύγχρονα χρηματοδοτικά προγράμματα, τα οποία προσαρμόζονται στα μέτρα κάθε προϋπολογισμού.
Σε συνεργασία με πιστωτικά Ιδρύματα παρέχει δυνατότητα εξόφλησης σε 24 άτοκες δόσεις.